Privacy Policy

Privacy Policy
Välkommen till Fotocenter Tuna AB

Vi på Fotocenter Tuna AB är glada över att du besöker vår webbplats och tackar dig för visat intresse för vårt företag, våra produkter och våra tjänster. Det är viktigt för oss att dina uppgifter skyddas när du använder vår webbplats. Vi samlar in, behandlar och använder personlig information på vår webbplats i enlighet med gällande dataskyddslagar, i synnerhet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Registeransvarig

Registeransvarig i samband med eventuell personlig information som samlas in via denna webbplats är

Fotocenter Tuna AB.

Insamlande och behandling av personlig information

Vi samlar in och behandlar enbart viss teknisk information, inklusive namnet på din internetleverantör, webbplatsen varifrån du hänvisades till oss och sidorna som du besöker på vår webbplats.
Denna information används bara i samband med tillhandahållandet av vår webbplats. Uppgifterna analyseras även av statistiska skäl och din anonymitet som individuell användare bevaras.
Vi behandlar din personliga information baserat på ditt samtycke, för utförandet av ett avtal eller som nödvändigt för våra legitima intressen, inklusive för att svara på dina förfrågningar och skräddarsy och förbättra våra webberbjudanden, produkter och tjänster i enlighet med dina preferenser (punkt 6 [1] [a], [b] och [f] i GDPR).
Personlig information samlas bara in om du tillhandahåller oss med sådan information, exempelvis vid registrering för anpassade tjänster, och behandlas och används bara i samband med dessa anpassade tjänster eller för att behandla eventuella förfrågningar från dig.
I samband med de anpassade tjänsterna är vi dessutom berättigade att behandla och använda din information i reklam- och marknadsundersökningssyfte eller för att tillhandahålla anpassade tjänster om du har gett oss ditt samtycke. Om du ger ditt samtycke kan informationen som erhålls från dig när du besöker våra webbplatser lagras i en användarprofil för att kunna erbjuda dig skräddarsydd information (till exempel i form av ett nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation). Vi kan även samla in information om kvaliteten på och resultatet av vår e-postmarknadsföring (t.ex. genom att analysera öppnings- eller klickfrekvens).
För att kunna erbjuda dig information och personliga erbjudanden kan vi komma att använda din köphistorik och/eller andra interaktioner med oss för att analysera vilka erbjudanden som kan vara av intresse för dig.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

Om du använder anpassade tjänster använder vi din personliga information för att kunna tillhandahålla dessa tjänster under din registrering och därefter så länge som krävs eller är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Vi delar dina uppgifter med andra anslutna Fujifilm-företag om detta är nödvändigt för att kunna svara på dina förfrågningar eller för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Vi kan även vidarebefordra förfrågningar om våra produkter och tjänster till en distributör, som ansvarar för relevant produkt eller tjänst och område.

Användning av vår webbplats

Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller när du gör en beställning, när du kontaktar oss eller när du registrerar dig för ett kundkonto i samband med användning av vår webbutik. Typen av uppgifter vi samlar in framgår tydligt från datainmatningsfälten och uppladdningsfunktionerna som används på vår webbplats. För relevanta typer av fält och filer indikerar vi om informationen är frivillig eller ett krav för att använda våra tjänster.

Kundkonto, att göra en beställning

När du registrerar dig för ett kundkonto samlar vi normalt in namn, e-postadress och lösenord. Dessutom kan du tillhandahålla din adress, inklusive fakturerings- och leveransadress, på ditt kundkonto. När du gör en beställning samlar vi in uppgifter om produkterna du har valt, motsvarande prisinformation, bildfiler, information om presentalternativ, tredje parts adressinformation för leverans eventuella rabattkoder, din fakturerings- och leveransadress samt vald betalnings- och leveransmetod. I samband med leveransen av beställningar samlar vi in särskild information om betalning, leverans och returer. För att få vårt nyhetsbrev eller annan marknadsföringskommunikation måste du ange din e-postadress; vi samlar också in och använder information om din bekräftelse på nyhetsbrevet/annan marknadsföringskommunikation och användningen av våra informationstjänster. I samband med våra kundtjänster kan vi samla in och använda ytterligare information om dina eventuella förfrågningar och vår hantering av dessa, inklusive all relaterad korrespondens.
Vi använder din information för att behandla din beställning och svara på andra förfrågningar. Efter avtalets uppfyllande lagras dina uppgifter tills vi inte är förpliktade att göra detta längre i enlighet med gällande skatteregler och handelslagar. Din personliga information används bara i annat syfte om du har gett ditt samtycke till detta, om vi är behöriga eller förpliktade att använda dina uppgifter av juridiska skäl, eller om vi förbehåller oss rätten att använda din personliga information i enlighet med gällande lagstiftning och enligt ytterligare beskrivning nedan.
Om du har skapat ett kundkonto lagrar vi dina uppgifter så länge du upprätthåller ditt kundkonto. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka oss ett meddelande till . Om du raderar ditt kundkonto lagrar vi relevanta uppgifter enbart i den omfattning som krävs för att uppfylla ett avtal eller i den omfattning som är tillåten eller påkrävd enligt lag.
Under ditt kundkonto kan du administrera dina kontaktuppgifter och se dina aktuella beställningar. Du kan också när som helst radera ditt konto genom att kontakta kundservice. Behandla dina inloggningsuppgifter förtroligt och dela dem inte med någon tredje part. Vi är inte ansvarsskyldiga för eventuellt missbruk av ditt lösenord, såvida inte detta orsakats av oss. Om du inte loggar ut fortsätter du att vara inloggad på vår webbplats. På så sätt kan du använda vår webbplats och dess olika funktioner utan att behöva logga in igen. Om du vill ändra dina personuppgifter eller göra en beställning måste du ange ditt lösenord på nytt. Stäng webbläsaren när du är färdig – detta är extra viktigt om en tredje part har tillgång till din dator. Om du blir medveten om eller misstänker att en tredje part har fått obehörig åtkomst till dina inloggningsuppgifter eller använt ditt konto ska du omedelbart ändra ditt lösenord och informera oss via e-post.

Dataöverföring för att uppfylla ett avtal

För att fullgöra våra avtalsförpliktelser kan vi anlita en tredje part som producerar de beställda varorna åt oss, och överföra uppgifter som är nödvändiga för alla sådana produkter till en tredje part. Som vår leverantör är sådan tredje part skyldig att följa stränga avtalskrav för att efterleva gällande dataskyddslagar. Vi överför även vissa av dina uppgifter till valt transportföretag i den omfattning som krävs för att kunna leverera varorna till dig eller till tredje part som angetts av dig. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du har valt under beställningsprocessen kommer vi även att överföra vissa av dina personliga uppgifter till denna leverantör i den omfattning som krävs för att behandla betalningen. Vald betaltjänstleverantör kan också samla in vissa uppgifter, i synnerhet om du skapar eller har skapat ett konto hos aktuell leverantör. I sådana fall kan du behöva registrera dig eller logga in med dina inloggningsuppgifter eller på ditt konto hos betaltjänstleverantören under beställningsprocessen. Vi har inte tillgång till ditt konto hos tredje part eller respektive inloggningsuppgifter. Vid behandling av betalningar gäller betaltjänstleverantörens allmänna villkor och tjänsteleverantörens sekretesspolicy.

Kreditbedömning och scoring

Vi utför ingen kreditbedömning själva och använder inte någon egen scoring. Kreditbedömningar och scoring kan dock utföras av den betaltjänstleverantör du valde under beställningsprocessen. Vid behandling av betalningar gäller betaltjänstleverantörens respektive avtalsvillkor och dataskydd.
Överföring till myndigheter
Eventuell överföring av din personliga information till myndigheter sker enbart i enlighet med gällande lagstiftning.

Nyhetsbrev och reklam

Användning av uppgifter när du registrerar dig för nyhetsbrev via e-post
Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller för att få annan marknadsföringskommunikation använder vi de personliga uppgifter som krävs eller som tillhandahållits av dig för att skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post eller annan marknadsföringskommunikation som avtalat. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet eller annan marknadsföringskommunikation genom att antingen skicka ett meddelande till oss eller via en särskild uppsägningslänk i nyhetsbrevet eller annan marknadsföringskommunikation, och debiteras då inte några kostnader.

Användning av uppgifter för e-postmarknadsföring utan prenumeration och din invändningsrätt

Om vi erhåller din e-postadress i samband med försäljning av produkter eller tjänster är vi berättigade att regelbundet erbjuda dig liknande produkter och tjänster som det du beställde med hjälp av din e-postadress såvida du inte har invänt mot detta. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till sådan användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till oss eller via uppsägningslänken i våra e-postmeddelanden, och debiteras då inte några kostnader.

Användning av uppgifter för brevreklam och din invändningsrätt

Vi kan enligt gällande lag vara berättigade att lagra ditt namn, din postadress och använda dessa uppgifter för att skicka dig reklam, framför allt erbjudanden och information om våra produkter och tjänster, på posten. Du kan när som helst invända mot sådan användning av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till oss, och debiteras då inte några kostnader.


Datasäkerhet
Fotocenter Tuna vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från att missbrukas och för att förhindra förlust av dina uppgifter. Din information lagras i en säker driftmiljö som inte är tillgänglig för allmänheten. All personlig information som tillhandahålls av dig under registrering eller vid användning av anpassade tjänster överförs i krypterad form för att förhindra att dessa uppgifter missbrukas av en tredje part.

Överföring, export och bearbetning av informationen utanför EU/EEA

Utöver det som beskrivs i denna policy kommer ingen överföring av information till tredje part utanför Fotocenter Tuna att ske.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Tänk på att Fotocenter Tuna inte ansvarar för sådana webbplatsers sekretessmetoder. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna när de lämnar en av våra webbsidor och att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats som samlar in personlig information. Den här sekretesspolicyn gäller enbart information som samlas in på vår webbplats.
Ytterligare information och kontakter, information, ändringar, blockering och radering.Du har rätten att begära tillgång till och ändring eller radering av personlig information, eller att begränsa bearbetning av din personliga information eller invända mot sådan bearbetning såväl som att utöva din rätt till dataportabilitet i enlighet med GDPR och gällande lagstiftning. Du har rätten att framföra ett klagomål hos en relevant tillsynsmyndighet i enlighet med GDPR och gällande lagstiftning om du anser att bearbetning av personlig information relaterad till dig gör intrång i GDPR. I detta syfte kan du kontakta tillsynsmyndigheten i det EU-land där du bor eller på platsen för det påstådda intrånget.
Fotocenter Tuna förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi beslutar oss för att ändra vår sekretesspolicy, kommer vi att publicera den reviderade policyn. Om du återkommer till vår webbplats, glöm inte bort att granska sekretesspolicyn efter eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter publicerad revidering samtycket du till att vi använder din information i enlighet med den ändrade eller uppdaterade sekretesspolicyn.